Aušra Kukarskienė

Aušra Kukarskienė baigė 1982 metais ekonomikos studijas Vilniaus Universitete, 2003 metais įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį ISM ir Handelshoyskolen BI  ir 2006 metais baigė Psichologijos Akademijos 2 metų praktinės psichologijos kursą.

Nuo 1982 metų ji dirbo ekonomiste Fizikos institute, atėjus Lietuvos nepriklausomybei dirbo Tarptautinių ekonominių santykių ministerijos, Amerikos skyriaus vadovo pavaduotoja, Valstybiniame turizmo departamente, infrastruktūros skyriaus pavaduotoja. Nuo 1995 metų pradėjo dirbti norvegų bendrovėje Balticum Management vadovės pareigose. 1998 metais kartu su Odd Magne Reme įkūrė UAB Inova Baltic ir dalyvavo įvairių kitų norvegijos kapitalo bendrovių įkūrime, vystyme ir investicinių projektų įgyvendinime.